Rik Dekkers

Wet invoering betaald ouderschapsverlof

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken.

Huidig ouderschapsverlof

Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen totdat een kind 8 jaar is. Het gaat hierbij om onbetaald verlof, tenzij werkgever en werknemers daar andere afspraken over hebben gemaakt.

Wetsvoorstel

Indien de Wet betaald ouderschapsverlof wordt ingevoerd, worden de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof betaald verlof. Het UWV betaalt in die periode een uitkering ter hoogte van 50% van het dagloon van de betreffende ouder, met een maximum van 50% van het maximum dagloon. Het is de bedoeling dat de regeling op 2 augustus 2022 ingaat.

Eenmalig van 50% naar 70%

De wetgever heeft een mogelijkheid om eenmalig en voorafgaand aan het in werk treden van het wetsvoorstel het uitkeringspercentage te verhogen van 50% naar 70%.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij daarnaast nog vijf weken betaald verlof opnemen in de eerste zes maanden na de geboorte van een kind.

 

Neem bij vragen contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511