Rik Dekkers

Wet Arbeid en Zorg

In de Wet arbeid en zorg (Wazo) zijn een aantal wettelijke vormen van verlof opgenomen. Soms is er recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling, soms op een uitkering van UWV. Hierbij een uiteenzetting van de diverse verlofvormen.

Soort verlof Duur verlof Loondoorbetaling
Zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken 100% van het (max.) dagloon
Adoptie- en pleegzorgverlof 6 weken 100% van het (max.) dagloon
Wet invoering extra geboorteverlof 5 weken 70% van het (max.) dagloon
Ouderschapsverlof 17 weken Onbetaald
Per augustus 2022:
Betaald ouderschapsverlof 9 weken extra verlof 50% van het (max.) dagloon

In de juni nota van UWV noemt het UWV enkele getallen die gemoeid zijn met de uitkeringslasten in de WAZO. De verwachting is dat de uitkeringslasten in de Wazo bijna 1,5 miljard euro bedragen. Dat is een stijging van 172 miljoen ten opzichte van 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof per 1 juli 2020.

Deze cijfers laten zien dat er veel gebruik wordt gemaakt van de verlofvormen.

 

Tip Persaldi

Stel altijd een overeenkomst op indien jouw werknemer van één van de verlofvormen gebruik gaat maken. Neem hierin onder andere de ingangsdatum op, de duur van het verlof en de voorwaarden en procedures bij arbeidsongeschiktheid.

 

Neem bij vragen contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511