Rik Dekkers

Subsidie voor aanpassing binnen uw bedrijf

Indien je werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wilt houden of nemen, zijn er soms aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meerdere werknemers gaat. Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

 

Wat houdt het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ in?

Werkgevers kunnen tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. Deze subsidie dient gebruikt te worden om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan of de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal 3 jaar van de voorziening gebruikmaken.

Na de aanvraagperiode gaat het UWV het experiment tot en met 31 december 2025 volgen en evalueren. Dat doet het UWV onder andere door bedrijven te bezoeken en werkgevers te interviewen. Het UWV bekijkt in die periode of door het experiment meer werknemers aan het werk zijn en blijven.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om de subsidie te kunnen krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De voorziening is een noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw werkplek of jouw bedrijf.
  • In de 3 jaar van het experiment moet er minimaal 1 werknemer in dienst zijn voor wie de voorziening een noodzakelijke aanpassing is.
  • Deze werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor ten minste 6 maanden.
  • Bij werknemer(s) heeft UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Je kunt de voorziening voor meerdere werknemers aanvragen. Deze voorziening mag maximaal
€ 1.000.000 kosten. Dit bedrag is inclusief btw.

 

Tip Persaldi

Maak optimaal gebruik van de regelingen en subsidies die er zijn. Ook voor het in dienst nemen van werknemers met een doelgroepverklaring bestaan (financieel) interessante mogelijkheden. In ons volgende nieuwsbericht gaan wij hier verder op in.

 

Neem bij vragen contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511