Rik Dekkers

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto (SEBA) vanaf 15 maart aanvragen

 

Kopen of Leasen

Ondernemers die een nieuwe, volledig elektrische (emissielose) bedrijfsauto kopen of leasen, kunnen een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk als de leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.

 

Looptijd

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Het budget voor 2021 is € 22 miljoen.

 

Typen bedrijfsauto’s

Typen bedrijfsauto’s die subsidie krijgen:

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én
 • Vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto’s moet hoger zijn dan € 20.000.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.
 • Bedrijfsautolijst: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba/bedrijfsautolijst.

 

Subsidiebedragen

Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10 procent van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10 procent van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

 

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet je voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen SEBA:

 • Een belangrijke voorwaarde is: als je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief Je kunt nog afzien van koop als je toch geen subsidie krijgt.
 • In de Begrippenlijst SEBA staan details van een nog niet definitieve overeenkomst.
 • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag de ondernemer niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan de ondernemer zijn geleverd en niet op zijn naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer. Let op: netto catalogusprijs en verkoopprijs zijn zonder btw.

 

Verplichtingen

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor de ondernemer tijdens de subsidieperiode? De gekochte emissieloze bedrijfsauto staat 3 jaar ononderbroken op de naam van de ondernemer als subsidieontvanger.

Bewaar alle documenten goed, zoals de koop- of financial leaseovereenkomst. De ondernemer moet deze bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de emissieloze bedrijfsauto. RVO vraagt de ondernemer mogelijk om de koop- of financial leaseovereenkomst aan te leveren.

Voor meer informatie kijk op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba