Personeels- en salarisadvies

Stagiair, BBL’er of een starter in dienst? Subsidie mogelijkheid

De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling opengesteld  ‘Jongeren in het MKB’.

De regeling is op 5 januari 2021 geopend en loopt tot 30 juni 2021. Het moet, voor wat betreft de stagiair en BBL’er, gaan om overeenkomsten die op of na 19 december 2020 zijn ingegaan.

Voor wie?

  • MKB-onderneming met een vestiging in Overijssel

Waarvoor?

  • het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt, en/of;
  • de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er.  

Jongeren

Een starter op de arbeidsmarkt is een persoon die tussen de 16 en 27 jaar oud is. Hij/zij heeft een diploma behaald aan een instelling voor hoger onderwijs (hbo/wo). En hij/zij heeft de opleiding in het voltijdsonderwijs op of na 1 maart 2020 voltooid.

Een stagiair is een persoon die in het kader van een mbo-opleiding stage loopt bij een bedrijf.

Een BBL’er is een persoon die de Beroeps Begeleidende Leerweg volgt waarbij hij/zij minimaal drie dagen per week werkt bij een MKB-onderneming en minimaal één dag per week naar school gaat.

Voor de (overige) voorwaarden verwijs ik door naar de website www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jongeren-mkb.

 

Budget

Het budget vanuit de provincie is beperkt. Ik kan niet garanderen dat de subsidie (in zijn geheel) zal worden toegekend. Wees er dus snel bij!  

Het subsidieplafond voor 2021 is € 1.200.000,-, met een:

  • Deelplafond van € 600.000,- voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt.
  • Deelplafond van € 600.000,- voor de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er. 

eHerkenning

Voor de aanvraag heb je eHerkenning nodig. Heb je nog geen eHerkenning? Dan kan ik, via een machtiging, ook de aanvraag verzorgen.

Het budget vanuit de provincie is beperkt. Ik kan niet garanderen dat de subsidie daadwerkelijk (volledig) zal worden toegekend. Wees er dus snel bij!  

    Neem bij vragen contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511