Personeels- en salarisadvies

Rekentool Werkkostenregeling

Dit jaar bestaat de werkkostenregeling (WKR) 10 jaar. Een feestje of juist niet?

 

Werkkostenregeling in het kort

Je mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dat is de vrije ruimte.

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit bied werkgevers, als daarvoor financiële ruimte is, de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Regelmatig zie ik dat vergoedingen of vestrekkingen niet correct geboekt worden in de werkkostenregeling. Of andersom, dat ze wel geboekt worden maar bijvoorbeeld van de vrije ruimte in mindering worden gebracht terwijl het een ingerichte vrijstelling is. Dat kan er voor zorgen dat je ten onrechte 80% eindheffing betaald.

 

Verwachting toename boekenonderzoeken

Mijn samenwerkingspartner op het gebied van fiscale loonheffingsvraagstukken, Jongbloed Fiscaal Juristen, verwacht dat er vanaf 2021 meer boekenonderzoeken plaats gaan vinden. De Belastingdienst heeft namelijk een bespreekpunt gemaakt van loonheffingenperikelen aangaande de WKR.

Om deze reden heeft Jongbloed Fiscaal Juristen een WKR-rekentool ontwikkeld die eerst de wetgeving helder uiteenzet en vervolgens eenvoudig de WKR-kostenposten voor 2021 van jouw bedrijf berekent.

 

WKR-rekentool

De WKR-rekentool 2021 bevat de volgende onderdelen:

  • Uitleg over de werkkostenregeling in het algemeen;
  • Wat kan er belastingvrij worden vergoed en wat niet;
  • Welke kosten worden op nihil gewaardeerd of zijn gericht vrijgesteld;
  • Een eenvoudig invoerscherm waar je een berekening kunt maken voor alle kostensoorten;
  • De tool maakt een eenvoudige en complete berekening van de WKR binnen uw bedrijf;
  • Als kers op de taart is ook een bruteringstool opgenomen.

 

Kosten van de WKR-tool

De prijs van de WKR-tool bedraagt € 299 excl. btw. Daarnaast krijg je van mij ook nog 3 maanden gratis advies bij eerstelijnsvragen.

 

Tip Persaldi

Voor deze prijs is het een mooie gelegenheid om inzicht te krijgen in de posten die voor jouw onderneming gelden met betrekking tot de werkkostenregeling. Vervolgens kun je gedurende het jaar de diverse posten in de rekentool vullen. Hierdoor heb je richting het eind van het jaar tevens inzichtelijk of je nog wat extra’s zou kunnen vergoeden of verstrekken of fiscale voordelen kunt behalen. Een boekenonderzoek op de werkkostenregeling levert, zo leert mij de uitspraken van de rechters in de afgelopen jaren, doorgaans een boete op die meer bedraagt dan deze € 299.

 

Heb ik je geïnteresseerd in de WKR Rekentool? Neem gerust contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511