Rik Dekkers

Proefplaatsing als verrassend goede oplossing

Indien een werknemer uitzicht heeft op een baan in jouw onderneming, maar twijfel je of de werknemer het werk aankan en/of geschikt is voor de functie? Dan kun je mogelijk gebruik maken van een proefplaatsing van twee maanden. Je moet als werkgever wel de intentie hebben om de werknemer een contract aan te bieden voor minimaal 6 maanden.

Voorwaarden proefplaatsing

Een van de volgende situaties moet voor de werknemer gelden:

 • De werknemer krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En de verwachting is dat de werknemer zonder proefplaatsing moeilijk werk kan vinden;
 • De werknemer heeft nog niet eerder bij de werkgever gewerkt. Heeft de werknemer wel eerder bij de werkgever gewerkt? Dan kan alleen een proefplaatsing aangeboden:
  • in een andere functie, of
  • in dezelfde functie die uw werknemer had voordat hij ziek werd. De proefplaatsing is om te bepalen of uw werknemer nog geschikt is voor de functie.
 • De werknemer heeft een WW-uitkering. En de verwachting is dat hij zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden. De werknemer moet minimaal 3 maanden werkloos zijn. Er geldt wel een uitzondering:
  • indien de werknemer jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie (een havo-, vwo-, mbo-niveau-2-diploma of hoger diploma) heeft. Of,
  • de werknemer heeft, voordat hij een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad. En de werknemer kan niet meer werken in de oude functie.

Voldoet de werknemer aan alle voorwaarden? En vindt het UWV bovendien dat proefplaatsing voor de werknemer een goede manier is om uw mogelijkheden om te werken te vergroten? Dan geeft het UWV toestemming voor 2 maanden proefplaatsing.

Video: proefplaatsing blijkt een goede oplossing

Wil je weten of proefplaatsing een goede optie is? Bekijk de video van telemarketeer Convins hoe zij proefplaatsingen hebben ervaren.

Tip Persaldi

Naast een proefplaatsing kent het UWV ook voorzieningen. Heb je een werknemer met een ziekte of handicap? Of wil je iemand in dienst nemen met een ziekte of handicap?

Mogelijk kom je dan in aanmerking voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. In een volgend nieuwsbericht komen wij hier uitgebreid op terug.