Regeling onwerkbaar weer

Regeling onwerkbaar weer

Vorst, Ijzel, sneeuwval of langdurige regen

Het kan gebeuren dat jouw bedrijf door vorst, ijzel of sneeuwval tijdelijk minder of geen werk heeft voor de werknemers. In bepaalde omstandigheden zijn er dan voorzieningen voor jouw bedrijf en voor hen.

 

Verband tussen werken en extreem weer

Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen jouw werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer jouw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling. De financiële gevolgen van onwerkbaar weer horen gedeeltelijk bij het bedrijfsrisico. Je moet het loon daarom eerst zelf doorbetalen tijdens de wachtdagen. Duurt het onwerkbare weer langer dan het aantal wachtdagen dat geldt? Dan kun je voor jouw werknemers een WW-uitkering aanvragen.

 

Hoeveel wachtdagen zijn er?

Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort weersomstandigheden waarvoor je WW bij onwerkbaar weer aanvraagt. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Bij andere weersomstandigheden zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar. Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood heeft afgegeven is er geen sprake van wachtdagen. Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

 

Enkele cao’s over onwerkbaar weer

Cao Bouw & Infra

De cao Bouw & Infra heeft een eigen Cao voor Onwerkbaar weer. De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.  In artikel 4 staan de voorwaarden genoemd.

https://www.tbbouwinfra.nl/Assets/uploads/2020/04/cao-Onwerkbaar-weer-Bouw-en-Infra-2020-2021-TTW-apr-2020.pdf

 

Cao Hoveniers

De Cao Hoveniers schrijft in artikel 13 over Onwerkbaar weer. Onder andere staat genoemd:  In overleg tussen leidinggevende en werknemer wordt beoordeeld of er sprake is van onwerkbaar weer in relatie tot de te verrichten werkzaamheden.

 

Cao Schilders

In de Cao schilders wordt Onwerkbaar weer beschreven in artikel 36. Onder andere staat genoemd: De werkgever beoordeelt in redelijk overleg met de betrokken werknemers, wanneer en hoe lang als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht niet kan worden gewerkt.

De werknemer heeft het recht het werk neer te leggen indien hij te maken heeft met een gevoelstemperatuur van -6 C of kouder. De gevoelstemperatuur volgens opgave van Infoplaza in de regio waar het project gelegen is, is bepalend.

 

WW uitkering bij onwerkbaar weer

Van bovengenoemde cao’s schrijft alleen de Cao Bouw & Infra in artikel 4, lid 5 en lid 9 voor dat de loondoorbetalingsverplichting na twee wachtdagen stopt bij vorst, ijzel of sneeuwval. Als aan de voorwaarden is voldaan kan de werkgever in de Bouw & Infra voor de werknemers een WW uitkering aanvragen in verband met onwerkbaar weer.  De voorwaarden staan vermeld op dit speciale gedeelte van de UWV website: https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/ww-bij-onwerkbaar-weer

Van genoemde cao’s schrijven de cao’s voor de Hoveniers en de Schilders niet dat een werkgever de loondoorbetalingsverplichting mag stoppen bij onwerkbaar weer. Zij hebben dus een loondoorbetalingsverplichting. Wel mag je jouw werknemer vragen andere passende arbeid te vervullen.

Neem bij vragen contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511