Rik Dekkers

Mogelijk lagere werkgeverslasten 2021

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag 28 mei besloten de BIK regeling in te trekken. Met het vrijgevallen budget is éen van de genoemde opties het verlagen van de werkgeverslasten via de AWf-premie.

Wat was de BIK?

In het Belastingplan 2021 was een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen. Met deze investeringskorting kon een ondernemer onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de aangifte Loonheffingen.

Waarom intrekken?

De Europese Commissie kan de BIK als ongeoorloofde staatssteun aanmerken. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, wegens rente, meer geld moeten terugbetalen dan zij via de BIK zouden hebben verkregen.

Verlaging werkgeverslasten

Het kabinet heeft meerdere opties om het vrijgevallen BIK budget in te zetten. Het kabinet kiest voor een verlaging van de AWf-premie om het budget alsnog ten goede te laten komen aan werkgevers. De AWf is één van de premies werknemersverzekeringen die een werkgever betaald.

Raad van State en parlement

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen. Wij melden per ommegaande indien er nadere berichtgeving komt.