Lagere premies werknemersverzekeringen in 2021 verwacht

 

Lagere premies werknemersverzekeringen in 2021 verwacht

 

Het UWV heeft in haar juni-nota voorzichtige voorspellingen gedaan voor lagere premies werknemersverzekeringen in 2021.

De werknemersverzekeringen bestaan uit:
– Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf / WW / IOW)
– Arbeidsongeschiktheid (AOf / WAO)
– Werkhervattingskas (Whk / WGA / ZW)
– Uitvoeringsfonds overheid (Ufo)

Fonds 2020 2021
Awf, Algemeen werkloosheidsfonds 4,19% 3,73% *
Aof, Arbeidsongeschikheidsfonds 6,77% 5,55%
Whk, Werkhervattingskas 1,28% 1,31%**
Ufo, Uitvoeringsfonds v.d. overheid 0,68% 0,05%

*Dit is een gemiddelde premie

**Indien de werkgever een loonsom heeft dat hoger is dan
€ 337 000, en het UWV heeft een Ziektewet of een WGA uitkering verstrekt aan een (ex-) werknemer, dan volgt een opslag op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Mochten de voorspelling werkelijkheid worden dan zouden de loonkosten met iets meer dan 2,00% kunnen dalen. Bij een loonsom van € 500 000 is dat € 10 000. In het kader van besparingen voor werkgevers in deze Covid-19 periode is dit toch serieus geld