Lagere basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers

Voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) betalen alle werkgevers nu hetzelfde premiepercentage. Vanaf 2022 betalen kleine werkgevers minder, zodat de lasten eerlijker verdeeld worden tussen grote en kleine werkgevers.

tekst gaat verder onder de foto

Aof-premie

Verschil in premiepercentages

Kleine werkgevers hebben bij ziekte van werknemers dezelfde verplichtingen als grote. Maar zij hebben minder mogelijkheden om aan deze verplichtingen te voldoen. Door grote en kleine werkgevers verschillende premies te laten betalen, komt er extra geld vrij voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

In 2021 is het premiepercentage voor alle werkgevers 7,03%. Voor het jaar 2022 gelden de volgende premiepercentages:

  • Grote en middelgrote werkgevers: 7,05%
  • Kleine werkgevers: 5,49%

Wanneer bent u een kleine werkgever?

Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. Je bent een kleine werkgever als u maximaal 25 maal het gemiddelde loon betaalt. Oftewel, een loonsom heeft van minder dan € 882.500. Heb je een loonsom hoger dan

€ 882.500? Dan ben je een middelgrote of grote werkgever.

Voorbeeld

Bij een loonsom van € 500.000 betaal je in 2021 7,03% Aof premie. In 2022 wordt deze premie voor kleine werkgevers  5,49%. Dat is een voordeel van € 7.700,00

Meer actualiteiten

Update: arbeidscontracten in 2022

Update: arbeidscontracten in 2022

De regels voor arbeidscontracten zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Weet jij het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje...

Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

In aanloop naar Prinsjesdag en het Belastingplan 2023 kijkt Persaldi wat er op de planning staat. Het kabinet heeft al veel plannen en maatregelen...