Lagere premies werknemersverzekeringen in 2021 verwacht

 

Lagere premies werknemersverzekeringen in 2021 verwacht

 

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Onder een laag loon wordt verstaan:
Werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Concreet voor 2020 komt dit neer op een uurloon van € 10,29 (100% van het minimumloon) of meer, maar niet meer dan € 12,87 per uur (125% van het minimumloon). Een tweede vereiste is dat er 1248 verloonde uren in het kalenderjaar 2020 in de loonaangifte zijn opgenomen en de werknemer nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan heeft u mogelijk recht op € 1.000 LIV

Tip van Rik Dekkers – Persaldi
Breng deze groep werknemers binnen uw organisatie in beeld en trek het aantal uren tot nu toe eens door tot en met december 2020. Komt de werknemer in 2020 bijvoorbeeld uit op 1238 verloonde uren of net boven de 125% van het wettelijk minimumloon? Dan zijn er mogelijkheden om te sturen dat mogelijk alsnog het recht gaat ontstaan op
€ 1.000 LIV.

Hoe de exacte berekening werkt, en u nu alvast een doorrekening kunt maken, bespreek ik graag met u.

Ik ben bereikbaar op 06 – 83 53 95 11 of per mail via rik.dekkers@persaldi.nl