Rik Dekkers

Geen bijtelling ondanks ontbreken kilometeradministratie

Het is al een uitspraak van de Hoge Raad uit 2015 maar blijft een interessante. Een werkgever (hotelier) is gevestigd op één van onze eilandlanden en heeft 2 auto’s die ter beschikking staan van de werknemers.

  • Er vindt geen bijtelling plaats;
  • Er is geen verklaring wegens geen privégebruik afgegeven; en er is geen overtuigend bewijs geleverd zoals omschreven in ons handboek, aldus de Belastingdienst.

Het bedrijf heeft achteraf alsnog een vereenvoudigde weergave gegeven van de gereden kilometers met de auto’s. Er worden naheffingsaanslagen loonbelasting met boetes (25%) opgelegd. De werkgever stapt naar de rechter.

De casus

In deze casus ging het over 2 auto’s, een Landrover Defender (8-persoons) en een Smart (2-persoons). De Landrover wordt gebruikt voor het vervoer van hotelgasten en strandritten en de Smart wordt gebruikt voor de verhuur aan hotelgasten en tevens wordt deze auto soms gebruikt door werknemers om zakelijk te rijden naar het vasteland. Een gesloten kilometeradministratie ontbreekt.

De werkgever bewaart de sleutels van beide auto’s altijd in een (afsluitbaar) kastje. De werknemers (3) hebben geen sleutel van het kastje. De rechter én de Hoge Raad zijn er snel klaar mee. Er is geen sprake van een terbeschikkingstelling van de auto’s aan de werknemers. De beide auto’s worden namelijk hoofdzakelijk gebruikt op het eiland voor de hotelgasten. De ritten naar het vasteland zijn ook zakelijke ritten, namelijk het bezoeken van vergaderingen door de werknemers. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de auto’s voor andere doeleinden zijn gebruikt of kunnen worden gebruikt. De werknemers konden niet zomaar bij de sleutels en daarnaast hadden ze zelf ook een auto (in privé). De rechter liet ook de specifieke situatie (hotel op een eiland) meewegen bij zijn beslissing.

Ter beschikkingstellen

Deze uitspraak leert ons dat wij niet toekomen aan de bijtelling conform artikel 13bis van de Wet op de Loonbelasting indien er geen sprake is van ter beschikkingstellen. Dat kan het geval zijn indien de sleutel door een werkgever in bijvoorbeeld een sleutelkast wordt bewaard en de werknemer hiervan geen sleutel heeft. In deze specifieke casus werd ook meegenomen dat de werkgever op een eiland is gevestigd. Het is dus altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

 

Wel bijtelling bij auto achter slot en grendel

In een procedure bij het Gerechtshof in Amsterdam (21 mei 2015) ging het niet goed voor de belastingplichtige. In dit geval stond de auto volgens een DGA hem niet ter beschikking omdat de auto achter slot en grendel stond en de autosleutels in de kluis lagen. De auto staat hiermee ter beschikking aan de DGA en dus ook voor privédoeleinden. De auto is gebruikt voor werkzaamheden en staat hiermee ter beschikking. Het verboden privégebruik is niet schriftelijk vastgelegd, dit had in deze casus wel moeten gebeuren (met controle door derde).

Tip Persaldi

Laat je altijd goed informeren indien je een (bestel-) auto niet bijtelt maar ook niet aan kunt tonen dat er geen sprake is van privégebruik. Want de naheffingsaanslagen die ik tegenkom zijn doorgaans niet gering. Meer informatie? Bel mij op 06-83539511 voor informatie of mail naar rik.dekkers@persaldi.nl