Rik Dekkers

Elke werknemer krijgt opleidingsbudget in 2022

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt namelijk ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Ook kunnen mensen met het budget een traject betalen voor een Ervaringscertificaat (EVC). In een EVC staat welke kennis en ervaring een werknemer heeft. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

Voor wie?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd door ‘iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt’. De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Verder moet de aanvrager minstens zes maanden verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen (in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van de aanvraag).

Welke scholing wordt vergoed?

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een door DUO te ontwikkelen scholingsregister. Het gaat dan in eerste instantie om scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, of een door de branche of sector erkend certificaat. Het budget kan ook besteed worden aan een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder.

De scholing moet starten na inwerkingtreding van de regeling in 2022. Gaat het om meerjarige scholing dan kan slechts subsidie worden aangevraagd voor één scholingsjaar. Is een opleiding duurder dan het jaarlijkse bedrag van € 1.000,- dan moet de aanvrager dat deel zelf betalen.

STAP-budget aanvragen bij UWV

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.

 

Ga voor meer informatie naar stap-budget.nl of neem contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511!