Persaldi

Actualiteiten

Stijging loon DGA - Persaldi

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) stijgt in 2023 naar € 51.000. Dit is een …

Als een werkgever een werknemer wil verbieden om werkzaamheden voor een ander of eigen bedrijf te verrichten, heeft hij …

Reiskostenvergoeding - Persaldi

Zowel de reiskosten- als de thuiswerkvergoeding gaan omhoog in 2023. Ben je verplicht om die verhogingen door te voeren?

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, 5 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11574 Samengevat de uitwerking van hieronder: de arbeidsongeschikte werknemer heeft de vakantiedagen niet …

Overhandiging cheque aan stichting Hulphond Nederland - Persaldi

Op dinsdag 27 december hebben wij, mede namens onze klanten, een cheque van € 750,- overhandigd aan Vicky Velthuizen …

netto maandsalaris 2023

Vanwege een hoger minimumloon en lagere heffingen gaan werkenden er in 2023 flink op vooruit in netto salaris. Blijft …

Doorwerken AOW - Persaldi

Vanaf juli 2023 zal de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigde werknemers worden verkort van 13 naar 6 weken. Voor werknemers met …

Casus bestelbus - Persaldi

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 12 mei 2022 een uitspraak gedaan die onder andere op deze grond werd gehouden. NL:RBZWB:2022:2661

Werknemerspremie 2023 - Persaldi

De premies werknemersverzekeringen voor 2023 zijn gepubliceerd. De gemiddelde premies van de Werkhervattingskas stijgen. De premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds …