CAK-premie Zorgverzekeringswet

CAK-premie Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering meldt een persoon aan voor de regeling wanbetaler indien deze langer dan zes maanden geen premie voor de zorgverzekering betaald en niet reageert op betalingsherinneringen. In dat geval moet een hogere zorgpremie aan de CAK worden betaald als...
Wijziging premies sociale zekerheid 2022

Wijziging premies sociale zekerheid 2022

Op Prinsjesdag zijn onder voorbehoud de voorlopige premies gepubliceerd voor 2022. De gemiddelde premies van de Werkhervattingskas stijgen. De premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) dalen.
Reisgedrag opnieuw in kaart brengen

Reisgedrag opnieuw in kaart brengen

De coronacrisis heeft ons reisgedrag (woon-werkverkeer) blijvend veranderd, het was dé aanzet tot meer thuiswerken. Niet meer iedere dag in de auto, trein of op de fiets naar het werk, maar een afwisseling met achter je bureau in huis. In 2020 werd besloten dat de...
Belastingplan 2022

Belastingplan 2022

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan voor het komend kalenderjaar vastgesteld. Wij zetten hieronder de belangrijkste punten op het gebied van Personeel & Salaris voor 2022 uiteen. Let wel, het zijn nog wetsvoorstellen.