Wet Arbeid en Zorg – voor ouders

Wet Arbeid en Zorg – voor ouders

Wet Arbeid en Zorg In de Wet arbeid en zorg (Wazo) zijn een aantal wettelijke vormen van verlof opgenomen. Soms is er recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling, soms op een uitkering van UWV. Hierbij een uiteenzetting van de diverse verlofvormen. Soort verlof Duur...